INFORMACJA DLA KUPUJ膭CEGO, KT脫RY JEST KONSUMENTEM, PRZED ZAWARCIEM UMOWY SPRZEDA呕Y

 1. Zgodnie z czwart膮 cz臋艣ci膮, rozdzia艂 I, ustawy nr 89/2012 Dz.U, Kodeksu cywilnego (dalej jako KC), Sprzedaj膮cy przekazuje konsumentowi nast臋puj膮ce informacje: 
 2. Adres do wysy艂ania reklamacji towaru oraz wysy艂anie towaru kupionego na stronie internetowej sklepu to: FROGMAN s.r.o. / Po拧ta bez hranic 26534C (Queens), ul. Stawowa 91, Cieszyn 43-400 Polska. Skutki prawne reklamowania wad towaru zostan膮 nienaruszone tak偶e w przypadku dostarczenia towaru na adres z faktury. Adres na fakturze Sprzedaj膮cego jest taki sam jak adres siedziby firmy podany w pocz膮tkowej cz臋艣ci poni偶szych Og贸lnych Warunk贸w Handlowych. Formularz reklamacyjny dost臋pny jest TUTAJ.
 3. Sprzedaj膮cy przekazuje towar Kupuj膮cemu w jako艣ci, kt贸r膮 okre艣la  搂2161 KC, tzn.:
  1. towar ma w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re Kupuj膮cy ze Sprzedaj膮cym uzgodnili, a je艣li brakuje umowy, takie w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re Sprzedaj膮cy lub producent opisali lub kt贸rych Kupuj膮cy oczekiwa艂, bior膮c pod uwag臋 charakter towar贸w i jego reklamowanie; 
  2. towar nadaje si臋 do cel贸w, kt贸re opisuje Sprzedaj膮cy lub do kt贸rych rzecz tego typu jest zwykle u偶ywana;
  3. towar jest w odpowiedniej ilo艣ci;
  4. spe艂nia normy prawne.

 

 1. W przypadku, 偶e towar nie spe艂nia tych wymog贸w w momencie odbioru przez kupuj膮cego, Kupuj膮cy ma prawo 偶膮da膰 dostarczenia nowego towaru bez wad, chyba 偶e jest to nieuzasadnione ze wzgl臋du na charakter produktu. Je偶eli wada dotyczy tylko cz臋艣ci towaru, Kupuj膮cy mo偶e 偶膮da膰 jedynie wymiany tej cz臋艣ci; je偶eli nie jest to mo偶liwe, mo偶e odst膮pi膰 od umowy. Je偶eli jest to niewsp贸艂mierne do charakteru wady, w szczeg贸lno艣ci je偶eli wada mo偶e zosta膰 usuni臋ta bez zb臋dnej zw艂oki, Kupuj膮cy ma prawo do bezp艂atnego usuni臋cia wady. 

 

 1. Je偶eli Kupuj膮cy nie odst膮pi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, do wymiany jego cz臋艣ci lub do naprawy, mo偶e 偶膮da膰 odpowiedniej zni偶ki z ceny zakupu. 
 2. Kupuj膮cy ma r贸wnie偶 prawo do adekwatnej zni偶ki tak偶e w przypadku, kiedy Sprzedaj膮cy nie mo偶e dostarczy膰 nowego towaru bez wad, wymieni膰 cz臋艣ci towaru lub naprawi膰 towaru, jak r贸wnie偶 je偶eli sprzedawca nie usunie wady w rozs膮dnym czasie lub je偶eli usuni臋cie wady spowodowa艂oby znaczne trudno艣ci dla konsumenta. 
 3. Je偶eli wada ujawni si臋 w ci膮gu sze艣ciu (6) miesi臋cy od odbioru, przedmiot uznaje si臋 za wadliwy w momencie odbioru.
 4. O ile u konkretnego towaru wyra藕nie nie ustalono inaczej, Kupuj膮cy jest uprawniony do skorzystania z praw z tytu艂u wady przez 24 miesi臋cy od daty otrzymania towaru przez konsumenta. 
 5. Sprzedaj膮cy nie odpowiada za wad臋, je艣li: 
  1. wada by艂a obecna w momencie odbioru i za t臋 wad臋 uzgodniono zni偶k臋 z ceny kupna;
  2. towar jest u偶ywany, a wada odpowiada poziomowi u偶ytkowania lub zu偶ycia, jakie mia艂 towar w momencie przej臋cia go przez kupuj膮cego;
  3. wada zosta艂a spowodowana normalnym u偶ytkowaniem lub wynika z charakteru rzeczy (np. up艂yw okresu 偶ywotno艣ci);
  4. wada powsta艂a z winy kupuj膮cego i zosta艂a spowodowana niew艂a艣ciwym u偶ytkowaniem, przechowywaniem, niew艂a艣ciw膮 konserwacj膮 przez kupuj膮cego lub uszkodzeniem mechanicznym;
  5. wada zosta艂a spowodowana przez zdarzenie zewn臋trzne, na kt贸re Sprzedaj膮cy nie mia艂 wp艂ywu. 
 1. Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za wady towaru nara偶onego na warunki takie jak: podwy偶szona temperatura, zapylenie, wilgotno艣膰, czynniki chemiczne i mechaniczne, kt贸re nie odpowiadaj膮 normalnemu u偶ytkowaniu. Ponadto gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych normalnym zu偶yciem towaru (lub jego cz臋艣ci), wynikaj膮cym z u偶ytkowania. Kr贸tszy okres 偶ywotno艣ci nie mo偶e by膰 w takim przypadku uznany za wad臋 i nie mo偶na go reklamowa膰
 2. Sprzedaj膮cy udziela r贸wnie偶 konsumentom nast臋puj膮cych informacji przed zawarciem umowy sprzeda偶y na odleg艂o艣膰:
  1. koszty komunikacji na odleg艂o艣膰 nie r贸偶ni膮 si臋 od podstawowej stawki pobieranej od konsumenta przez jego operatora/dostawc臋 us艂ug; konsument nie jest zmuszony do komunikowania si臋 ze Sprzedaj膮cym za dodatkowymi op艂atami na rzecz Sprzedaj膮cego.
  2. Sprzedaj膮cy wymaga pe艂nej zap艂aty ceny kupna przed odbiorem towaru. P艂atno艣ci dokonuje si臋 przelewem bankowym, za pobraniem, kart膮 kredytow膮 przez Internet lub w inny spos贸b okre艣lony w dokumencie "P艂atno艣膰 i dostawa". W przypadku odbioru osobistego w lokalu, konsument p艂aci za drog臋 do i z lokalu. Je艣li dostawa odbywa si臋 za po艣rednictwem operatora pocztowego, koszty dostawy s膮 regulowane przez taryfy okre艣lone w dokumencie "Dostawa i p艂atno艣膰". 
  3. w przypadku towar贸w modyfikowanych na 偶yczenie Kupuj膮cego wymagana jest kaucja w wysoko艣ci 30% ostatecznej ceny towaru, a od umowy dotycz膮cej towar贸w na zam贸wienie nie mo偶na odst膮pi膰 bez podania przyczyny w terminach okre艣lonych w art. VI.3 lub VI.4.
  4. Sprzedaj膮cy nie zawiera um贸w podlegaj膮cych wielokrotnemu wykonaniu oraz um贸w na czas nieokre艣lony. W przypadku po艣rednictwa w zawarciu takiej umowy 艣wiadczeniodawca informuje o najkr贸tszym okresie, w kt贸rym strony b臋d膮 zwi膮zane umow膮, podaj膮c cen臋 lub spos贸b jej ustalenia za jeden okres rozliczeniowy, kt贸ry zawsze wynosi jeden miesi膮c, o ile cena ta jest sta艂a, oraz szczeg贸艂y dotycz膮ce podatk贸w, op艂at i koszt贸w dostawy towar贸w lub us艂ug;
  5. wszystkie ceny towar贸w i us艂ug s膮 podane na stronie internetowej sklepu 艂膮cznie z podatkiem VAT, ceny transportu s膮 podane w dokumencie "Dostawa i p艂atno艣膰";
  6. konsument ma prawo do odst膮pienia od zawartej umowy (o ile poni偶ej nie okre艣lono inaczej) w terminie trzydziestu dni, kt贸ry liczony jest w przypadku:
   1. umowy sprzeda偶y, od dnia odebrania towaru; 
   2. umowy, kt贸rej przedmiotem jest dostarczenie kilku rodzaju towar贸w, od dnia odebrania ostatniej przesy艂ki towaru;
   3. umowy, kt贸rej przedmiotem jest regularne i powtarzalne dostarczanie towaru, od dnia odebrania pierwszej przesy艂ki towaru, przy czym odst膮pienie od umowy musi by膰 przes艂ane na adres Sprzedaj膮cego lub na [email protected]
 1. Konsument nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy w przypadku: 
  1. 艣wiadczenia us艂ug, je偶eli zosta艂y one wykonane za uprzedni膮 wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy, a Sprzedaj膮cy poinformowa艂 konsumenta przed zawarciem umowy, 偶e w takim przypadku nie przys艂uguje mu prawo odst膮pienia od umowy;
  2. dostarczenia towar贸w lub us艂ug, kt贸rych cena zale偶y od waha艅 rynku finansowego niezale偶nych od woli Sprzedaj膮cego, a kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 w okresie odst膮pienia od umowy;
  3. dostawy towar贸w 艂atwo psuj膮cych si臋 lub towar贸w, kt贸re po dostarczeniu zosta艂y nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami;
  4. dostawy towar贸w, kt贸re zosta艂y dostosowane zgodnie z 偶yczeniem konsumenta lub dla jego osoby, w przypadku towar贸w wyprodukowanych na zam贸wienie dla konsumenta, kt贸re r贸偶ni膮 si臋 od standardowej odzie偶y;
  5. towar贸w w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸re konsument wyj膮艂 z opakowania i kt贸rych nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋d贸w higienicznych;
  6. dostarczania nagrania d藕wi臋kowego lub wizualnego albo programu komputerowego, je偶eli naruszone zosta艂o jego oryginalne opakowanie;
  7. dostawy gazet, periodyk贸w czy czasopism;
  8. transportu, je偶eli przedsi臋biorca dostarcza us艂ug臋 w okre艣lonym terminie. 
 1. W przypadku odst膮pienia od umowy konsument ponosi koszty zwrotu towar贸w, a w przypadku umowy zawartej za po艣rednictwem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰, koszty zwrotu towar贸w, je偶eli ze wzgl臋du na sw贸j charakter nie mog膮 zosta膰 odes艂ane zwyk艂膮 poczt膮. Je偶eli konsument odst臋puje od umowy, powinien odes艂a膰 lub przekaza膰 Sprzedaj膮cemu otrzymany towar bez zb臋dnej zw艂oki, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni od dnia odst膮pienia od umowy.
 2. Przy odst膮pieniu od umowy w ustawowym terminie 14 dni (art. VI.3. OWH) zwracany towar powinien by膰 nienoszony, nieuszkodzony, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, 艂膮cznie z wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, z kompletn膮 dokumentacj膮.

Konsument na prawo przymierzenia towar贸w tak, 偶e

Je偶eli konsument nie przestrzega podstawowych zasad higieny, towary nie podlegaj膮 zwrotowi na mocy dyrektywy 97/7/WE w sprawie ochrony konsument贸w w przypadku um贸w zawieranych na odleg艂o艣膰 ze wzgl臋du na ich charakter.

Roszczenia sprzedawcy w takim przypadku s膮 nast臋puj膮ce:

stan towaru

roszczenia Sprzedaj膮cego

brakuj膮cy opakowanie (pude艂ko) 

stawka rycza艂towa odszkodowania w wysoko艣ci 10 - 50%

znacznie uszkodzone oryginalne opakowanie  (pude艂ko) 

stawka rycza艂towa odszkodowania w wysoko艣ci 10 - 50%

zabrudzenie towaru

w zale偶no艣ci od zabrudzenia 鈥 zgodnie z cennikiem czyszczenia obni偶ona o 20 - 35% 

brakuj膮ce akcesoria

zwyk艂a cena akcesori贸w

  

 

Inne, nie wymienione wy偶ej zwroty, s膮 zawsze oceniane indywidualnie, a o rzeczywistych kosztach poniesionych w celu przywr贸cenia towaru do stanu pierwotnego konsument zostanie poinformowany na pi艣mie. 

Sprzedaj膮cy jest uprawniony do pomniejszenia zwracanej Konsumentowi kwoty ceny zakupu o powy偶sze roszczenia.

W przypadku niezgodno艣ci z warunkami stanu zwracanego towaru, przy odst膮pieniu od umowy w terminie 14 dni, Sprzedaj膮cy ma prawo do odszkodowania w wysoko艣ci rzeczywistych koszt贸w poniesionych w zwi膮zku z przywr贸ceniem towaru do stanu pierwotnego.

 1. W przypadku mo偶liwo艣ci odst膮pienia od umowy (art. VI.4. OWH) zwracany towar musi by膰 nienoszony, nieuszkodzony i zapakowany w oryginalne opakowanie, 艂膮cznie z wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, z kompletn膮 dokumentacj膮.

W przypadku nieprzestrzegania warunk贸w stanu zwracanego towaru w niniejszym umownym odst膮pieniu od umowy, Sprzedaj膮cy ma prawo odm贸wi膰 odst膮pienia od umowy zakupu i odes艂a膰 zwracany towar konsumentowi.

 1. umowa jest zawierana g艂贸wnie w j臋zyku polskim, na podstawie t艂umaczenia z j臋zyka czeskiego, po wykonaniu umowy Sprzedaj膮cy archiwizuje dane. Zawarta umowa jest archiwizowana przez Sprzedawc臋 przez okres co najmniej pi臋ciu lat od daty jej zawarcia, ale nie d艂u偶ej ni偶 przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, w celu ich odpowiedniego wykonania i nie jest dost臋pna dla os贸b trzecich, kt贸rych nie dotyczy. 

W przypadku nieuznania reklamacji, konsument ma prawo z艂o偶y膰 skarg臋 do organu nadzoru lub kontroli pa艅stwowej, kt贸rym jest Czeska Inspekcja Handlowa (CIH). Szczeg贸艂owe informacje konsumenci znajd膮 np. na stronie https://www.coi.cz/informace-o-adr. Pozas膮dowym rozwi膮zywaniem spor贸w zajmuj膮 si臋 tak偶e mediatorzy, niezale偶ni po艣rednicy w komunikacji mi臋dzy stronami konfliktu. Ich lista jest dost臋pna na stronie www.justice.cz, gdzie mo偶na wyszuka膰 wed艂ug has艂a kluczowego spor贸w konsumenckich. Mediatorzy ustalaj膮 swoje warunki indywidualnie.